Wettelijke vermeldingen

Contactgegevens

COUSINS&CO - 508 864 592 RCS TOURS, Internationaal BTW-nummer FR28508864592

Hoofdzetel: rue des Alouettes 37240 Manthelan (Frankrijk)

E-mail: contact@lacasedecousinpaul.com

+33 (0)247 949 938

Directeur en hoofd publicatie: Stéphane Cognault, beheerder

Hosting

OVH - 2 rue Kellermann - 59100 Roubaix - Frankrijk

Algemene gebruiksvoorwaarden

Het gebruik van deze service is uitsluitend bestemd voor privédoeleinden. De volledige of gedeeltelijke reproductie of weergave voor andere doeleinden op welke drager dan ook, is verboden zonder de uitdrukkelijke en voorafgaande toestemming van de firma COUSINS&CO en is een inbreuk in de zin van artikel L 335-2 en verder van het Franse Wetboek op het Intellectuele Eigendom.

Het niet-nakomen van dit verbod is een inbreuk waarvoor de inbreukmaker civiel en gerechtelijk aansprakelijk kan worden gesteld.

De kenmerken en beschikbaarheid van de producten en diensten die op deze website aangeboden worden zijn internationaal geldig.

Franse wetgeving

Informatica en Vrijheden: de u betreffende informatie die in het kader van deze website gebruikt is, wordt door onze diensten geautomatiseerd verwerkt, en is bedoeld voor het behandelen van uw vragen en bestellingen, en voor de goede functionering van de website. Dit geautomatiseerde bestand is bij de CNIL opgegeven.  

Als gebruiker heeft u het recht op inzage, aanpassing en verwijdering van de u betreffende gegevens die verzamend zijn in het kader van het gebruik van deze website. Dit recht kunt u uitoefenen door te schrijven naar: contact@lacasedecousinpaul.com

Verkoopvoorwaarden

Klik hier voor onze verkoopvoorwaarden.

Website

La Case De Cousin Paul

Email: contact@lacasedecousinpaul.com

Foto's : David Darrault,  Véronique Bury, Pexels, Unsplash, Fotolia.

Informatie over online geschillen:

De Europese Commissie biedt consumenten de mogelijkheid om online geschillen op te lossen volgens Art. 14 paragraaf 1 van de ODR (platform voor geschillen). Het platform (http://ec.europa.eu/consumers/odr) dient als site waar consumenten buiten de rechtszaal geschillen voor online aankopen kunnen oplossen.